O mnie

  • by

Nazywam się Pamela Kucińska. Tytuł magistra psychologii uzyskałam w 2014 roku. Ukończyłam dzienne studia po angielsku na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Warsaw International Studies in Psychology, kształcąc się w zakresie specjalizacji Psychoterapia oraz Psychologia Biznesu. Zdobywałam doświadczenie zawodowe, współpracując m. in. z fundacjami specjalizującymi się w mediacjach oraz z Fundacją Rodzić po Ludzku i Fundacją Promocji Karmienia Piersią. Specjalizuję się w udzielaniu wsparcia psychologicznego kobietom w ciąży lub planującym ciążę, w okresie okołoporodowym, w pierwszych latach macierzyństwa, a także ekspatom, osobom LGBTQAIP+ oraz osobom, które są zaangażowane w samorozwój i dbanie o harmonię w relacjach z innymi.
W pracy z klientami czerpię z metod różnych szkół terapeutycznych, np. Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii narracyjnej, a także coachingu, tworząc zintegrowane podejście, zorientowane na potrzeby danego klienta.